Zdobywamy zaufanie budując solidne konstrukcje

Specjalizujemy się w realizacji inwestycji budowlanych. Posiadamy szeroki zakres usług budowlanych, wieloletnie doświadczenie i ugruntowaną pozycję na rynku budownictwa mieszkaniowego i komercyjnego.

REALIZACJE

Fieldorfa 3 – kameralny budynek mieszkalny

Firma Konker jako Generalny Wykonawca zakończyła realizację budynku mieszkalno – usługowego z garażem podziemnym, drogą wewnętrzną wraz z miejscami parkingowymi oraz...

24

Zrealizowanych inwestycji

61404 m2

Wybudowanych powierzchni

94

Wzniesionych kondygnacji

O NAS

Perfekcjonizm i terminowość to podstawa współpracy z kontrahentami

Konker to dynamicznie rozwijająca się firma specjalizująca się w realizacji inwestycji budowlanych w Lublinie jak i w całej Polsce. Rosnącą pozycję na rynku zawdzięczamy wieloletniemu doświadczeniu i dokładności w wykonywaniu powierzonych zadań. Przyjęta metodyka pracy pozwala nam na indywidualne podejście do każdego projektu.

Pomysł rozpoczęcia działalności poprzedziły obserwacje już mocno rozbudowanego rynku. W trakcie analiz zauważyliśmy jak ważne jest indywidualne podejście do projektu jak i dokładność jego wykonania. Trzymając się ustalonych wartości rozszerzamy zasięg działalności z pozytywnym skutkiem.

USŁUGI

Zajmujemy się
realizacjami obiektów budowlanych

Oferujemy szeroki zakres usług budowlanych na najwyższym poziomie. Budujemy domy jednorodzinne, wielorodzinne, budynki użyteczności publicznej oraz hale przemysłowe. Realizowane przez nas obiekty wykonywane są między innymi w technologiach: tradycyjnej, żelbetowej oraz stalowej.

Kompleksowo zajmujemy się budynkiem od wykopu po dach, w stanie surowym otwartym lub zamkniętym. Wykorzystujemy doświadczenie i dostępne technologie w celu wykonania realizacji solidnie i terminowo.

Budownictwo mieszkaniowe

Konstrukcje komercyjne

Obiekty przemysłowe

AKTUALNOŚCI

KONTAKT

Masz pytania?
Napisz do nas

Siedziba
Konker Sp. z o.o.
ul. Wertera 46, 20-713 Lublin
NIP 7123377467
REGON 381932056
KRS 0000760300

+48 500 140 059

Biuro
Konker Sp. z o.o.
ul. Nadbystrzycka 8/1, domofon 13
20-618 Lublin

+48 690 800 635
biuro@konker.pl

Icon kontakt
Dziękujemy, wiadomość została wysłana. Skontaktujemy się w najbliższym czasie.
Wysyłanie wiadomości nie powiodło się. Spróbuj ponownie później lub skontaktuj się z nami telefonicznie.
Wybierz temat
  • Zapytanie ofertowe
Imię i nazwisko
Telefon
E-mail
Wiadomość
Copyright © Konker
close

POLITYKA PRYWATNOŚCI

W trosce o Twoje dane

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej konker.pl. jest Konker Sp z o.o. , adres siedziby: ul. Wertera 46, 20-713 Lublin, adres do doręczeń: , wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000760300, NIP: 7123377467, REGON: 381932056, posiadającą kapitał zakładowy w kwocie: 10 000.00, adres poczty elektronicznej: biuro@konker.pl dalej „Administrator”, będąca jednocześnie Usługodawcą.
2. Dane osobowe Usługobiorcy są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) oraz ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).
3. Administrator dokłada szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez niego dane są:
- przetwarzane zgodnie z prawem,
- zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
- merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH

1. Dane osobowe Usługobiorców, zbierane przez Administratora, są wykorzystywane do: kontaktowania się z usługobiorcą (klientem)
2. Administrator przetwarza następujące dane osobowe Usługobiorców: adres e-mail,
3. Administrator może przetwarzać następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną (dane eksploatacyjne):
- Oznaczenia identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Usługobiorca.
- Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania przez Usługobiorcę z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
- Informacje o skorzystaniu przez Usługobiorcę z usług świadczonych drogą elektroniczną.
- Podanie danych osobowych, o których mowa w pkt 2 jest niezbędne do świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną w ramach strony internetowej.

3. PODSTAWA PRZETWARZANIA DANYCH

1. Korzystanie ze strony oraz zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną za jej pośrednictwem, z czym wiąże się konieczność podania danych osobowych, jest całkowicie dobrowolne. Osoba, której dane dotyczą, samodzielnie decyduje, czy chce rozpocząć korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę zgodnie z Regulaminem.
2. Zgodnie z art. 23 ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz. U. Nr 133, poz. 883 ze zm.) przetwarzanie danych jest dopuszczalne m.in. gdy:
- osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych
- jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą
3. Przetwarzanie danych osobowych przez Administratora odbywa się zawsze w ramach podstaw dopuszczalności ich przetwarzania wymienionych w pkt 2. Przetwarzanie danych będzie miało związek z realizacją umowy lub konieczności podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą (pkt 2 lit. b).

4. PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA

1. Usługobiorca ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.
2. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
3. W celu realizacji uprawnień, o któych mowa w pkt. 1 i 2 można korzystać poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na adres: biuro@konker.pl

5. PLIKI "COOKIES"

1. Strona internetowa Usługodawcy używa plików „cookies”. Brak zmiany po stronie Usługobiorcy ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies" znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
3. W ramach strony internetowej stosowane są rodzaje:
- „Cookies” „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Usługobiorcy do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej).
- Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

6. POSTANIOWIENIA KOŃCOWE

1. Administrator stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem.
2. Usługodawca udostępnia odpowiednie środki techniczne zapobiegające pozyskiwaniu i modyfikowaniu przez osoby nieuprawnione, danych osobowych przesyłanych drogą elektroniczną.